Reglementen:

Hieronder zijn alle reglementen te vinden die voor de leden van Kringgroep de Wâlden van belang zijn:

Ballotage lijst:

Gedurende veertien dagen na publicatie, kan door ieder kringgroeplid, schriftelijk en onder opgave van redenen, bij het bestuur bezwaar worden gemaakt tegen toelating. (art 5 lid 1 van de statuten van de kringgroep)
Indien er tijdig bezwaar gemaakt is, zal, binnen 3 weken na beëindiging van de publicatie door het bestuur worden beslist of het aspirant-lid wel of niet wordt toegelaten.

Als het bestuur zelf bezwaar maakt, dan zal het aspirant-lid schriftelijk worden afgewezen en niet op de ballotagelijst vermeld worden.

Interessante links: